Projekty unijne

Nasza szkoła uczestniczy w programach rządowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Celem programu Książki naszych marzeń jest wspieranie organów prowadzących szkoły  przez zakup do bibliotek szkolnych książek:

  • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów
  • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

 

 

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 8 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach.

 

 

Cyfrowa szkoła – to program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

Uczestniczymy w programie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w świetle wdrażania nowej podstawy programowej, w ramach którego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

 

 

Program Radosna szkoła pomógł nam doposażyć świetlicę szkolną w pomoce dydaktyczne i sprzęty do rozwijania motoryki i koordynacji ruchowej.

 

 

Nasza uczennica została zakwalifikowana do uczestictwa w zajęciach języka angielskiego prowadzonych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uzdolnień  w ramach programu Diament.

 

 

Nauczyciele naszej szkoły ukończyki kurs Poznaj narzędzia e-learningu czyli jak uczyć skuteczniej, lepiej, nowocześniej.

 

 

W ramach programu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej doposażyliśmy szkolną bibliotekę w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i urządzenie wielofunkcyjne.

 

 

W ramach programu Pracownie komputerowe dla szkół zainstalowano 11 komputerów z pełnym oprogramowaniem i dostępem do internetu, drukarkę sieciową, laptop, projektor multimedialny, skaner.