Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych

PLAN PRACY SZKOŁY Z HARMONOGRAMEM

UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSIENICY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

LP

TREŚĆ ZADANIA

FORMA PRACY

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1.09

Dyrektor szkoły

2.

Spotkanie

z kulturą.

Wyjazd do kina, teatru, etc.

 

I – II  tydzień

Wychowawcy klas

 

 

 

3.

Ukonstytuowanie się nowo wybranego  SU i opracowanie planu pracy.

Zebranie przedstawicieli SU. Zapoznanie z dokumentami pracy szkoły. Przedstawienie propozycji planu pracy.

II tydzień

J. Krzemień

4.

Bezpieczna

szkoła.

Wizyta policjanta w kl. II-III.

II tydzień

B. Kuczkowska

E. Fronczyk

 

5.

Konkurs na najlepszą klasę o puchar SU.

Wybranie komisji.

Opracowanie regulaminu konkursu.

IV tydzień

SU

J. Krzemień

6.

Dzień Chłopca.

Dyskoteka

30.09

M. Gałuszka

R. Rodak

 

7.

Próbna ewakuacja.

Ćwiczenia ewakuacyjne ze strażą pożarną.

IV tydzień

B. Kuczkowska

H. Guzdek

 

8.

„Poznaj swoją okolicę oraz ciekawe zawody”.

Wycieczki przedmiotowe.

cały rok

nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas

PAŹDZIERNIK

 

 

1.

Spotkanie porządkowe.

Rozliczenie zadań wykonanych we wrześniu. Przypomnienie zadań na październik.

 

I tydzień

  

 

J. Krzemień

 

 

2.

Święto Edukacji Narodowej.

Dzień nauczyciela.

Kartki okolicznościowe.

II tydzień

 

trójki klasowe

J. Krzemień

H. Guzdek

3.

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe.

Konkurs dla uczniów kl. IV-VI.

III tydzień

A. Mikunda

4.

Wspólne zabawy.

Dyskoteka szkolna kl. IV-VI.

IV tydzień

 

J. Rolewska

J. Krzemień

 

5.

Ogólnopolski

Konkurs    

Polonistyczny ,,Oxford”.

Konkurs dla uczniów

kl. IV-VI.

 

III tydzień

 

A. Mikunda

LISTOPAD

 

1.

Święto Wszystkich Świętych.

Wizyta na miejscowym cmentarzu.

I tydzień

Wychowawcy klas

 

2.

Ogólnopolski

Konkurs    

Matematyczny  ,,Oxford”.

Konkurs dla uczniów

kl. III-VI.

I tydzień

 

R. Rodak

B. Kuczkowska

3.

Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczysta akademia.

10.11

Ks. M. Lisicki

4.

Światowy Dzień Pluszowego misia.

Poznaj mojego ulubionego pluszaka.

III tydzień

SU

J. Krzemień

5.

Andrzejki.

Dyskoteka z zabawami

 i wróżbami:

kl. I - III – zabawy klasowe

 

kl. IV-VI – dyskoteka szkolna.

 

IV tydzień

 

 

Wychowawcy

klas I – III

 

 

Ks. M. Lisicki

GRUDZIEŃ

1.

 

Mikołajki.

 

Przygotowanie i wręczenie upominków dla dzieci połączone z wizytą św. Mikołaja.

 

I tydzień

 

 

Rada Rodziców

 

2.

Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów

Dyktando dla klas II-VI

II tydzień

B. Kuczkowka

A. Mikunda

3.

Świąteczna akcja charytatywna.

,,Podziel się posiłkiem”

 lub ,,Świąteczna paczka”.

I/II tydzień

SU

J. Krzemień

STYCZEŃ

 

1.

Dzień szalonych fryzur.

Prezentacja ciekawych fryzur.

 

I/II tydzień

SU

J. Krzemień

 

2.

Spotkanie porządkowe.

Podsumowanie pracy

w I semestrze

III tydzień

opiekun SU

 

3.

Zabawa karnawałowa.

Bal maskowy dla k. I-VI.

IV tydzień

Wychowawcy klas

4.

Dzień babci i Dziadka.

Występy artystyczne.

III/IV tydzień

E. Fronczyk

M. Kożuch

LUTY

 

1.

 

Szkolne dyktando     ortograficzne.

Konkurs „O pióro dyrektora szkoły” dla uczniów

klas IV – VI.

III/IV tydzień

A. Mikunda

 

2.

Spotkanie porządkowe.

Przypomnienie zadań na luty. Sprzedaż kartek walentynkowych.

III tydzień

SU

J. Krzemień

 

3.

 

Walentynki.

 

Poczta walentynkowa.

 

 

Dyskoteka walentynkowa.

III tydzień

SU

J. Krzemień

 

B. Kuczkowska

A. Mikunda

4.

Dzień Ojczystego Języka.

Zabawy z językiem polskim.

IV tydzień

M. Dutka

5.

 

„Jestem Małym

Ratownikiem”.

Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas II – III.

IV

tydzień

Wychowawcy

klas II – III

MARZEC

 

1.

Spotkanie porządkowe.

Przypomnienie planu pracy.

I tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

 

2.

,,Chwile z poezją.”

Konkurs recytatorski dla kl. I-III.

II/III tydzień

E. Fronczyk

B. Kuczkowsk

 

3.

Konkurs matematyczny.

,,Kangurek” dla uczniów

kl. II – III i ,,Kangur” dla uczniów kl. IV-VI.

III/IV tydzień

R. Rodak

E. Fronczyk

 

4.

Ogólnopolskie dyktando ortograficzne.

Dyktando dla klas II-VI.

IV tydzień

B. Kuczkowska

A. Mikunda

KWIECIEŃ

 

1.

Spotkanie porządkowe.

Przypomnienie planu pracy.

II tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

 

2.

Spotkanie ze sztuką.

Wyjazd uczniów do teatru.

II tydzień

Wszyscy nauczyciele

 

3.

 

 

Dzień uśmiechu.

 

Rozdawanie uśmiechów wykonanych przez uczniów.

 

III tydzień

 

opiekun SU

J. Krzemień

4.

Dzień Ziemi.

Porządkowanie terenu wokół szkoły.

III/IV tydzień

H. Guzdek

Wychowawcy klas

5.

Bawmy się.

Dyskoteka szkolna kl. IV-VI.

III/IV tydzień

E. Fronczyk

H. Guzdek

6.

Udzielamy pierwszej pomocy.

Konkurs plastyczny o ruchu drogowym.

 

I tydzień

 

E. Fronczyk

B. Kuczkowska

H. Guzdek

MAJ

1.

Spotkanie porządkowe.

Przypomnienie planu pracy.

I tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

2.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczysta akademia.

I tydzień

M. Gałuszka

M. Dutka

3.

Ogólnopolskie Konkursy Wiedzy.

Oxford Humanistyczny.

Oxford Matematyczny.

Oxford Językowy.

II/III tydzień

A. Mikunda

R. Rodak

E. Stachowiak

4.

Święto książki.

Konkurs czytelniczy.

II tydzień

M. Dutka

5.

Próbna ewakuacja.

Ćwiczenia ewakuacyjne ze strażą pożarną.

II/III tydzień

H. Guzdek

B. Kuczkowska

6.

Bawmy się.

Dyskoteka szkolna kl. IV-VI.

III/IV tydzień

M. Kożuch

E. Stachowiak

 

7.

Teatr szkolny.

Przedstawienie koła językowo – teatralnego.

IV tydzień

E. Stachowiak

J. Krzemień

 

8.

Dzień śpiocha.

Konkurs na najciekawszy strój do spania.

IV tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

9.

Zdrowa Kanapka.

Zajęcia praktyczne.

IV tydzień

B. Kuczkowska

10

Święto Rodziny.

Festyn rodzinny.

IV tydzień

B. Kuczkowska

R. Rodak

11

Święto strażaka.

Wycieczka do OSP program artystyczny.

IV tydzień

J. Rolewska

CZERWIEC

1.

Dzień Dziecka.

Dzień Sportu.

1.06.

M. Gałuszka

E. Stachowiak

2.

Spotkanie porządkowe.

 

Omówienie planu pracy.

 

 

I tydzień

 

opiekun SU

J. Krzemień

3.

Kolorowy tydzień.

Prezentacje kolorowych strojów.

I tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

4.

Poznajemy piękno kraju.

Wycieczki klasowe.

maj/

czerwiec

Wychowawcy klas

5.

Podsumowanie pracy SU.

Spotkanie opiekuna z SU, podziękowanie za pracę.

 

II tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

6.

Organizujemy wybory.

Wybory SU i opiekuna na następny rok szkolny.

II tydzień

opiekun SU

J. Krzemień

 

7.

Zakończenie roku szkolnego.

Uroczysta akademia.

23.06.

A. Mikunda

 

8.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Uroczysta akademia.

 

wrzesień

 

J. Rolewska

B. Kuczkowska