Podręczniki 2017/2018

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uchwała Rady Pedagogicznej nr XX/2016/2017 z dnia 21.08.2017 r. oraz uchwała Rady Rodziców nr VI/2016/2017 z dnia 21.08.2017 r.

 

Klasa I

 

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik/

materiał edukacyjny

Materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna:

polonistyczna, matematyczna,

przyrodnicza, społeczna

Oto ja. Klasa I. Podręcznik polonistyczno-społeczny. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy.

 

Oto ja. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne.

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze.

 

 

K. Mucha

J. Wosianek

A. Stalmach-Tkacz

Grupa MAC EDUKACJA

803/1/2017

Język angielski

 Explore Treetops dla klasy I

Zeszyt ćwiczeń Explore Treetops

S. M. Howell

L. Kester - Dodgson

OXFORD

787/1/2017

Religia

 

Podręcznik

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa

 

Zeszyt ćwiczeń Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

red. W. Kubik

WAM

AZ-11-01/10-KR-1/11

 

Klasa III

 

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik/materiał edukacyjny

Materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Nasza szkoła – edukacja zintegrowana cz. 1 i 2. Nasza szkoła – matematyka cz. 1 i 2.

Nasze ćwiczenia – materiały ćwiczeniowe do podręcznika rządowego

M. Lorek,

M. Zatorska

 

 

 

 

 

 

MEN

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczony z mocy prawa

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Young Treetops 3

Podręcznik

 

 

Young Treetops 3

Ćwiczenia

S. M. Howell

L. Kester-Dogson

OXFORD

728/3/2015

Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa

Podręcznik.

 

Przyjmujemy Pana Jezusa.

Zeszyt ćwiczeń.

 

red. W. Kubik,

 

WAM

 

AZ-13-01/10-KR-1/13

 

 

Klasa IV

 

Zajęcia

edukacyjne

Podręcznik/materiał edukacyjny

Materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

 

 NOWE słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

 NOWE słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

 

NOWA ERA

 

 

907/1/2017

Język angielski

Steps Plus dla klasy IV.

Steps plus 1 – zeszyt ćwiczeń

S. Wheeldon

T. Falla

P. A. Davies

P. Shipton

OXFORD

800/1/2017

Matematyka

 

Podręcznik Matematyka z kluczem dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 1 i 2

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem dla klasy 4

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

 

NOWA ERA

875/1/2017

Historia

Historia. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

--------------------------------------

Sz. Ciechanowski

 

MAC EDUKACJA

 

 

 

891/1/2017

Przyroda

Przyroda.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przyroda. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej

szkoły podstawowej

 

 I. Żeber-Dzikowska

B. Wójtowicz

M. Kosacka

 MAC EDUKACJA

 

896/2017

Muzyka

 

Muzyka.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

---------------------------------------

T. Wójcik

 MAC EDUKACJA

 

909/1/2017

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 -------------------------------------

W. Sygut

M. Kwiecień

 

 MAC EDUKACJA

 

898/1/2017

Technika

Technika. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

--------------------------------------

 

M. Czuj

 MAC EDUKACJA

 

897/1/2017

Informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4

----------------------------------------

D. Kiałka

K. Kiałka

 HELION

 

876/1/2017

 

Religia

Podręcznik

Zaproszeni przez Boga

Zeszyt ćwiczeń

Zaproszeni przez Boga

red. Z. Marek

 

WAM

 

AZ-21-01/10-KR-2/12

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Zajęcia

edukacyjne

Podręcznik/materiał edukacyjny

Materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

Słowa na start!  Klasa 5 cz.1 Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe.

Słowa na start! Klasa 5 cz.2 Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe.

 

 

Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

 

M. Derlukiewicz

 

 

 

A.Wojciechowska

A.Marcinkiewicz

NOWA ERA

338/4/2013/2015

 

 

338/3/2013/2015

Język angielski

 

 

Steps Forward 2. Student’s book.

 

 

 

Steps Forward 2. Zeszyt ćwiczeń.

S. Wheeldon

P. A. Davies

T. Falla

P. Shipton

OXFORD

741/2/2016

Matematyka

 

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. Część 1 i 2.

 

 

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem dla klasy 5

 

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

NOWA ERA

157/2/2012/z1/2015 

157/3/2012/z1/2015

Historia i społeczeństwo

 

 

Wczoraj i dziś

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej.

 

--------------------------

 

G. Wojciechowski

 

 

 

NOWA ERA

443/2/2013/2015

Przyroda

 

Na tropach przyrody.

Podręcznik dla klasy 5.

 

Na tropach przyrody.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5.

 

 

M. Braun

W. Grajkowski

M. Więckowski

NOWA ERA

554/2/2013/2015

Muzyka

 

 

Klucz do muzyki.

Podręcznik do klasa 5.

 

 

---------------------------

 

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

 

WSIP

 

406/2/2013/2015

Plastyka

 

Brak podręcznika.

--------------------------

 

-----------------

---------------

-----------------

Zajęcia techniczne

 

technika na co dzień. Zajęcia techniczne w klasach 4-6.  

 

--------------------------

 

E. Bubak

M. Duda

E. Królicka

WSIP

496/2,3/2012/2015

Zajęcia komputerowe

 

Informatyka Europejczyka.

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5.

 

---------------------------

 

 

D. Kiałka

K. Kiałka

HELION

475/2/2012/2016

Religia

Obdarowani przez Boga.                          Podręcznik

 

 

Obdarowani przez Boga. 

Zeszyt ćwiczeń

red. Z. Marek

WAM

AZ-22-01/10-KR-5/13

 

Klasa VI

 

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik/materiał edukacyjny

Materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

 

Słowa na start!  Klasa 6 cz.1 Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe.

Słowa na start! Klasa 6 cz.2 Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe.

 

Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

 

M. Derlukiewicz

 

 

 

A.Wojciechowska

A.Marcinkiewicz

NOWA ERA

338/5/2014/2015

 

 

 

338/6/2014/2015

Język angielski

 

Steps Forward 3. Student’s book.

 

 

 

Steps Forward 3. Zeszyt ćwiczeń.

S. Wheeldon

P. A. Davies

T. Falla

P. Shipton

OXFORD

741/3/2015

Matematyka

 

 

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.

 

 

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem dla klasy 6

 

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

NOWA ERA

157/4/2011/2016

Historia i społeczeństwo

 

 

Wczoraj i dziś

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej.

 

--------------------------

 

G. Wojciechowski

 

 

 

NOWA ERA

443/3/2014/2015

Przyroda

 

Na tropach przyrody.

Podręcznik dla klasy 6.

 

Na tropach przyrody.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6.

 

 

M. Braun,

W. Grajkowski,

M. Więckowski

NOWA ERA

554/3/2014/2015

Muzyka

 

 

Klucz do muzyki.

Podręcznik do klasa 6.

 

 

-----------------------------

 

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

 

WSIP

 

406/3/2014/2016

Plastyka

 

Brak podręcznika.

--------------------------

-----------------------

-------------------

 

--------------------------

Zajęcia techniczne

 

technika na co dzień. Zajęcia techniczne w klasach 4-6.  

 

-------------------------

E. Bubak

M. Duda

E. Królicka

 

WSIP

496/2,3/2012/2015

Zajęcia komputerowe

 

Informatyka Europejczyka.

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej.

Klasa 6.

---------------------------

 

 

D. Kiałka

K. Kiałka

HELION

---------------------------

Religia

Przemienieni przez Boga                         Podręcznik.

Przemienieni przez Boga.

Zeszyt ćwiczeń.

Z. Marek

WAM

AZ-23-01/10-KR-1/14