Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji Dnia Babci I Dziadka.

Chcemy aby te podziękowania były wyrazem naszej wdzięczności za Państwa  zaangażowanie w życie naszej szkoły.

Tagi