Dzień Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka jest wspaniałą okazją do wspólnego spotkania. Babcia, czy dziadek to ktoś, kto ma zawsze czas dla swoich wnucząt, zawsze lepiej je rozumie, umie pocieszyć, bezgranicznie je kocha, ma dla nich dużo cierpliwości.

Doceniając starania swoich babć i dziadków uczniowie Szkoły Podstawowej we Włosienicy pod opieką nauczycieli i koordynatorów uroczystości, pań Joanny Krzemień i Eulalii Stachowiak, przygotowali przedstawienie pt. „Witajcie w naszej bajce”. Dnia 8 lutego w sali gimnastycznej naszej szkoły zjawili się Babcie i Dziadkowie, Wójt Gminy Oświęcim Pan Mirosław Smolarek, zastępca wójta Pani Halina Musiał,  Dyrektor CUW Pani Agata Michalska i inni zaproszeni goście. Uczniowie każdej klasy starali się jak najlepiej zaprezentować. W trakcie imprezy babcie i dziadkowie zobaczyli inscenizację pt. „Kaczka Dziwaczka”, tradycyjne i nowoczesne tańce, piosenki i wiersze oraz kabaretowe scenki. Na zakończenie goście mieli możliwość wspólnego biesiadowania w rytmach karaoke. 
 

GALERIA