Zebrania i konsultacje

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji

w roku szkolnym 2017/2018

I półrocze

20 września 2017 r.

Zebranie ogólne.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

20 października 2017 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

22 listopada 2017 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VI.

20 grudnia 2017 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

31 stycznia 2018 r.

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

II półrocze

21 marca 2018 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

20 kwietnia 2018 r.

Zebranie z Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VI.

16 maja 2018 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.