Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współpracują pozyskując dodatkowe środki na potrzeby szkoły.

 

Dodatkowe środki pozyskujemy poprzez:

 • udział w projektach w ramach Europejskiego Fundszu Unijnego,

 • organizację uroczystości i imprez środowiskowych,

 • darowizny od sponsorów,

 • darowizny od darczyńców w ramach 1%.

Ze zgomadzonych funduszy zakupiono:

 

Rok szkolny 2015/2016

 • Gorsety - 1000,00 zł

Rok szkolny 2014/2015

 • Ekran projekcyjny i projektor multimedialny - 3800,00 zł

 • Lektury szkolne do biblioteki - 1000,00 zł

 • Mikrofony przewodowe - 2700,00 zł

 • Sprzęt sportowy - 4500,00 zł

 • Projektor multimedialny - 4000,00 zł

Rok szkolny 2012/2013

 • Laptop do sali komputerowej - 3000,00 zł

 • Projektor i tablica multimedialna do sali komputerowej - 8200,00 zł

Rok szkolny 2010/2011

 • Lektury szkolne do biblioteki - 1200,00 zł

 • Meble do sali lekcyjnej - 2400,00 zł

 • Kolumna głośnikowa - 900,00 zł

Rok szkolny 2009/2010

 • Aparat fotograficzny - 800,00 zł

 • Lektury szkolne do biblioteki - 1000,00 zł

 • Mikrofony przewodowe - 2700,00 zł

Rok szkolny 2008/2009

 • Mikrofony - 2300,00 zł

 • Meble - 2200,00 zł