Programy rządowe

Owoce w szkole - uczniowie klas 1-3 otrzymują świeże owoce, warzywa, soki;

Głównym celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie w ich codziennej diecie udziału świeżych owoców i warzyw.

 

Mleko w szkole, w ramach tego programu każdy uczeń otrzymuje kartonik mleka.  

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

 

 

Rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna to  pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników