Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych

PLAN PRACY SZKOŁY Z HARMONOGRAMEM

UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSIENICY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020