Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2016/2017

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

23 – 31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

Ferie zimowe.

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego.

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14 października 2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej.

31 października 2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

19 czerwca 2017 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

20 czerwca 2017 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dodatkowe dni wolne po odpracowaniu w soboty

2 maja 2017 r.

Data odpracowania: 10 czerwca 2017 r.