Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2017/2018

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

23 – 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

12 – 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe.

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

23 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego.

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   
   
   
   
   

Dodatkowe dni wolne po odpracowaniu w soboty