Rada Rodziców

RADA RODZICÓW:

Irena Wróbel - przewodnicząca

Michał Jarosz - zastępca

Agnieszka Wądrzyk - sekretarz

Lucyna Sroka - skarbnik

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

Sylwia Szczęśniak - przewodnicząca

Anna Nowak - zastępca

Damian Świś - członek