Rada Rodziców

RADA RODZICÓW:

Irena Wróbel - przewodnicząca

Michał Jarosz - zastępca

Agnieszka Wądrzyk - sekretarz

Lucyna Sroka - skarbnik