Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

Osoba prowadząca

Nazwa zajęć

Termin zajęć

Joanna Rolewska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – II a

Co druga środa 8.50-9.35

Naprzemiennie z zajęciami logopedycznymi

Joanna Rolewska

Sliding in

Wtorek 13.25 – 14.10

Eulalia Stachowiak

Konsultacje językowe  dla klas II-VI

Czwartek 7.15 – 8.00

Ewa Fronczyk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – III a

Piątek 8.00-8.45

Agnieszka Mikunda

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze –

Co drugi poniedziałek 13.25 – 14.10

Beata Kuczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – II b

Środa 8.50-9.35

Renata Rodak

Matma nie jest taka straszna

Czwartek 8.00 – 8.45

Joanna Krzemień

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czwartek 13.25 – 14.10

 

Koła przedmiotowe, artystyczne  - rozwijające zainteresowania

 

Osoba prowadząca

Nazwa zajęć

Termin zajęć

Eulalia Stachowiak

Mały poliglota… - innowacja

Piątek 12.35-13.20

Małgorzata Dutka

Zaczytani, zasłuchani – zajęcia czytelnicze

Piątek 11.40-12.25

Małgorzata Dutka

Koło Przyjaciół Biblioteki

Wg potrzeb

Małgorzata Kożuch

Chcę wiedzieć więcej

Poniedziałek 11.40-12.25

Ewa Fronczyk

Chcę wiedzieć więcej – zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Co drugi poniedziałek 11.40-12.25

Halina Guzdek

Robótki ręczne

Czwartek 13.25-14.10

Agnieszka Mikunda

Koło polonistyczne

Co drugi poniedziałek 13.25-14.10

Renata Rodak

Cecylia Stokłosa

Mały programista… - innowacja

Piątek 12.35-13.20

Joanna Rolewska

Koło wokalne

Środa 14.15-15.00

Joanna Krzemień

Mały poliglota… - innowacja

Piątek 14.15-15.00

Beata Kuczkowska

Koło plastyczne

Środa 13.25-14.10

Janusz Majcherek

Nauka gry na gitarze

Czwartek 15.00

Agnieszka Matlak

Zajęcia taneczne

Czwartek 14.30 – 15.30

 

Zajęcia sportowe

 

Osoba prowadząca

Nazwa zajęć

Termin zajęć

Magdalena Gałuszka

Szkolne Koło Sportowe IV-VI

Piątek 7.10 – 7.55

Magdalena Gałuszka

Zajęcia rekreacyjno-sportowe –

III a + III b

IV-VI dziewczynki

IV-VI chłopcy

 

Poniedziałek 11.40-12.25

Czwartek 13.25-14.10

Środa 13.25-14.10

Grzegorz Strumiński

Piłka siatkowa dla dziewcząt

Poniedziałek 15.00-16.00

Środa 15.00-16.30

Grzegorz Strumiński

Piłka nożna

Poniedziałek 16.00-18.00

Piątek 16.00-18.00