Zapisy do szkoły

Informujemy, że zapisy dzieci z rocznika 2013 do naszej szkoły trwają od 24 lutego do 20 marca 2020 r. Rodziców prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków z zakładki „Zapisy dzieci do szkoły”.

Należy wydrukować następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata do klasy I, życzenie organizacji zajęć religii, oświadczenie o potrzebie opieki świetlicowej, klauzulę informacyjną.

 

Dokumentami, które podczas zapisu dziecka do klasy I należy przedstawić do wglądu, są dowód osobisty rodzica oraz skrócony akt urodzenia dziecka.

 

https://spwlosienica.gminaoswiecim.pl/pl/4749/0/zapisy-dzieci-do-szkoly.html