Klauzule informacyjne

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy, 32- 642 Włosienica, ul. Józefa Suskiego 53 (dalej: „Administrator”).

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Paliwoda, z którym można się skontaktować e-mailowo

iod@kancelariapaliwoda.pl lub pisemnie na www. adres administratora.