Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych 2022

W październiku, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku tematem przewodnim jest „czytanie dla pokoju".

 

Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych

zapraszam do wzięcia udziału w konkursie

„Czytanie jest przygodą”.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują plakat promujący bibliotekę, czytanie, bądź też konkretną książkę
 3. Plakat powinien być w formacie A4, wykonany w dowolnej technice.
 4. Praca powinna składać się z obrazka i korespondującego z nim komentarza tekstowego.
 5. Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie konkursu.
 6. Klasy 1 mogą wykonać plakat bez komentarza tekstowego.
 7. Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana osobiście przez uczestnika.
 8. Podpisany plakat powinien zostać dostarczony do biblioteki szkolnej do 24 października 2022 r.
 9. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
 10. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie prac i danych uczestników na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

Jak co roku ogłaszam też konkurs na najlepszego czytelnika i najbardziej zaczytaną klasę w październiku.