Rada Rodziców

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019:

Irena Wróbel - przewodnicząca

Michał Jarosz - zastępca przewodniczącego

Agnieszka Wądrzyk - sekretarz

Lucyna Sroka - skarbnik

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

Sylwia Szczęśniak - przewodnicząca

Aneta Kutka - zastępca

Damian Świś - członek