Klasowy Elementarz Niemarnowania Żywności

Klasowy Elementarz Niemarnowania Żywności Niedziela, 30 maja 2021 Bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie w ramach programu „Gotuj się na zmiany” firmy Winiary! 👩‍🍳 🌍

Jestem EKO!

Jestem EKO! Wtorek, 30 czerwca 2020 Jestem EKO! - zdalna innowacja ekologiczna, to autorska innowacja wychowawcy kl. I oraz opiekuna koła wokalnego przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020, w której uczestniczyło 28 uczniów z kl. I-V (klasa pierwsza i reprezentanci koła wokalnego).

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Piątek, 1 lutego 2019 W 2019 r. w naszej szkole realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 380 pozycji książkowych na kwotę 5 tys zł. wybranych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Mały programista, czyli nauka kodowania przez zabawę

Mały programista, czyli nauka kodowania przez zabawę Poniedziałek, 13 marca 2017 Innowacja pedagogiczna "Mały programista, czyli nauka kodowania przez zabawę" została wprowadzona w ramach rządowego "Pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach". Innowacja pedagogiczna jest realizowana w naszej szkole w okresie od listopada 2016 r. do maja 2017 r. pod kierunkiem nauczycieli: zajęć komputerowych - mgr Cecylii Stokłosy i matematyki - mgr Renaty Rodak.

Mały poliglota, czyli nauka języków obcych poprzez dramę

Niedziela, 12 marca 2017 W szkole Podstawowej we Włosienicy uczniowie kl. IV – VI pracują w ramach innowacji „Mały poliglota, czyli nauka języków obcych poprzez dramę”. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań językowo artystycznych oraz teatralnych, kreatywności uczniów i umiejętności autoprezentacji.

Odblaskowa Szkoła

Odblaskowa Szkoła Piątek, 10 marca 2017 W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do konkursu dla szkół małopolskich "Odblaskowa szkoła". Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Już pływam

Już pływam Środa, 8 marca 2017 Program ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży nieumiejących pływać z klas I – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Oświęcim. Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do czerwca 2017 r. na pływalni w Brzeszczach w godzinach popołudniowych w blokach dwugodzinnych.

Mistrzowie Kodowania

Mistrzowie Kodowania Środa, 8 marca 2017 W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do III edycji ogólnopolskiego programu Mistrzowie Kodowania. Projekt realizowany był przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami Patronat nad projektem objęły również: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. Udział w programie był bezpłatny.

Ksiązki Naszych Marzeń

Ksiązki Naszych Marzeń Wtorek, 7 marca 2017 W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowany był projekt „Książki naszych marzeń”. Jego celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Przed przystąpieniem do projektu szkoła uzyskała pozytywna opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Uczniowskiej.

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła Poniedziałek, 6 marca 2017 „Cyfrowa Szkoła” to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Radosna Szkoła

Radosna Szkoła Niedziela, 5 marca 2017 Pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kładał stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­we.

Szkoła w Ruchu

Szkoła w Ruchu Sobota, 4 marca 2017 Nasza szkoła od września 2013 r. realizowała zadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Indywidualizacja procesu nauczania

Indywidualizacja procesu nauczania Czwartek, 2 marca 2017 Projekt był realizowany od stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku. W projekcie uczestniczyło 14 uczniów klas I – III, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców (1 chłopiec uczestniczył w dwóch rodzajach zajęć).

Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Bez Przemocy Środa, 1 marca 2017 Program Grantowy „Szkoła bez przemocy” realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009. Poza zaplanowanymi przedsięwzięciami wykonany został szereg dodatkowych aktywności, które zrodziły się w trakcie realizacji projektu „Mój dom, moja szkoła, mój region”.

Diament

Diament Środa, 1 marca 2017 Od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizowały projekt DiAMEnT, którego celem było stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.

archiwum wiadomości