Złote myśli o książce

 

 

 

 

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.
J.V. des Barreaux

Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
M. Dąbrowska

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.
T. Bernard

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
M. Gogol

Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę.

Nie ma książki tak złej,
żeby nie przyniosła jakiego pożytku.
Pliniusz Młodszy

Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.
M.Pruszkowska 

 

Cóż może być bardziej cennego
od codziennych spotkań z mądrymi książkami.
L.Tołstoj

Wszystkie książki mówią.
J.Parandowski


Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,
a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał.
K.Makuszyński

Książka jest klapą do wentylacji umysłu.
S.Wróblewski

Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf.
E.Orzeszkowa

Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.
J.Parandowski

Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
A.Żółkowski

Są książki piękne jak kwiaty - i są książki pełne dojrzałości jak owoce.
M.Jastrun

 

Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.
A.Puszkin

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.
J.Kasprowicz

Kto czyta książki, żyje podwójnie.
Umberto Eco

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.
M.Gorman

 Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

 Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.
J.Iwaszkiewicz

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana..
J. Lelewel

W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.
Krystyna Wodnicka

Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni."
przysłowie chińskie

Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki.
J.A Kamieński

Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw
i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
J. Iwaszkiewicz

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.
Cycero

W bibliotece, z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka, kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie.
Krystyna Wodnicka

 Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji

Billie Joe

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.