Kadra pedagogiczna

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO/PRZEDMIOT

mgr Cecylia Stokłosa

dyrektor, informatyka

mgr Agnieszka Mikunda

język polski

mgr Renata Rodak

matematyka

mgr Beata Kuczkowska

przyroda, biologia, plastyka, technika, muzyka

mgr Joanna Krzemień

historia i społeczeństwo, nauczyciel wspomagający

mgr Eulalia Stachowiak

język angielski

mgr Małgorzata Kożuch

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Stachura

edukacja wczesnoszkolna, matematyka

mgr Joanna Krupa

edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Tur

edukacja wczesnoszkolna, geografia

mgr Małgorzata Dutka

biblioteka

mgr Magdalena Gałuszka

wychowanie fizyczne

ks. mgr Rafał Jończy

religia

mgr Justyna Sroczyńska

język niemiecki

mgr Izabela Bzibziak

chemia

mgr Urszula Momot

fizyka

mgr Elżbieta Ćwiertnia

logopeda

mgr Monika Zejma

pedagog szkolny, logopeda, terapeuta pedagogiczny

mgr Joanna Honik

język polski, świetlica
mgr Justyna Smolarek

nauczyciel współorg. proces kszt. ucz. niepełnosp.

mgr Izabella Kolasa

nauczyciel współorg. proces kszt. ucz. niepełnosp.
mgr Justyna Marek

język angielski, świetlica

mgr Jacek Rolewski

gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe

mgr Renata Lubińska

wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Szarzec

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Igor Sarna

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bożena Zacna-Czaja

tyflopedagog

mgr Paulina Drzyzgiewicz

tyflopedagog, surdopedagog

                                                    

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO/PRZEDMIOT

mgr Cecylia Stokłosa

dyrektor, informatyka

mgr Agnieszka Mikunda

język polski

mgr Renata Rodak

matematyka

mgr Beata Kuczkowska

przyroda, biologia, plastyka, technika, muzyka

mgr Joanna Krzemień

historia i społeczeństwo, nauczyciel wspomagający

mgr Eulalia Stachowiak

język angielski

mgr  Ewa Fronczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr  Małgorzata Kożuch

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Stachura

edukacja wczesnoszkolna, matematyka

mgr Joanna Krupa (Rolewska)

edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Tur

geografia, świetlica

mgr Małgorzata Dutka

biblioteka

mgr Magdalena Gałuszka

wychowanie fizyczne

ks. mgr Rafał Jończy

religia

mgr Justyna Sroczyńska

język niemiecki

mgr Urszula Daczyńska

muzyka

mgr Izabela Bzibziak

chemia

mgr Krzysztof Saroski

fizyka

mgr Elżbieta Ćwiertnia

logopeda

mgr Monika Zejma

pedagog szkolny, świetlica

mgr Justyna Smolarek

nauczyciel współorg. proces kszt. ucz. niepełnosp.

mgr Monika Nikiel-Mleczko

język angielski, świetlica

mgr Joanna Honik

język polski, świetlica

mgr Jacek Rolewski

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica

mgr Renata Lubińska

wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Szarzec

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Igor Sarna

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bożena Zacna-Czaja

surdopedagog

mgr Paulina Drzyzgiewicz

rewalidacja