Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych 2019

1. "Wyobraź sobie... i zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki".

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu okładki ulubionej książki. Nie można naśladować istniejącej publikacji. Uczestnicy powinni stworzyć własną wizję okładki.

Format pracy: A3 lub A4.

Technika dowolna.

Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 25 października.

Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej szkoły oraz na prezentację na gazetce ściennej.

Na najciekawsze prace czekają nagrody.

2. "Iść po rozum do głowy" - konkurs dla klas IV-VIII ze znajomości związków frazeologicznych.

 

 

Początek konkursu 11 pażdziernika. Przez 6 kolejnych dni  (dni pracy biblioteki szkolnej) chętni uczniowie otrzymają  karty pracy, które tego samego dnia należy oddać do szkolnej biblioteki.

Zwycięży osoba, która odda wszystkie karty pracy i popełni w nich najmniej blędów.

3. Bajkowa gra biblioteczna - konkurs międzyklasowy przeprowadzony zostanie w klasach młodszych.

4. "Czytanie na dywanie"- głośne czytanie książek.