Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (na lata 2021-2025) otrzymała 5 000 złotych, które zostały  przeznaczone na działalność promującą czytelnictwo, wyposażenie biblioteki oraz w przeważającym  stopniu na zakup nowości wydawniczych.

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
ZAKUPIONE W RAMACH
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚCI LEKTUROWE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
ZAKUPIONE W RAMACH
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA