Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz Szkolny 2017/2018

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

23 – 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

12 – 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe.

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego.

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 czerwca 2018 r.

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

18 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne za zgodą Organu Prowadzącego po odpracowaniu w soboty

30 kwietnia 2018 r.

Po odpracowaniu 27 stycznia 2018 r. (jasełka)

2 maja 2018 r.

Po odpracowaniu 7 kwietnia 2018 r.

(wyjazd do kina/teatru)

4 maja 2018 r.

Po odpracowaniu 26 maja 2018 r.

(Święto Rodziny)