Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

30 stycznia - 10 slutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym 

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

14.10

 

W  dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.


 

31.10.2022

2.05.2023

23.05, 24.05, 25.05.2023

9.06, 19.60, 20.06

 

 

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji 

w roku szkolnym 2022/2023

 

I półrocze

30 sierpnia 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynające rok szkolny 2020/2021.

18 września 2022 r.

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów kl. I. 

Zebranie wychowawcy z rodzicami uczniów.

17 listopada 2022 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VIII.

18 grudnia 2022 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

 

II półrocze

16 lutego 2022 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki klas I-VIII.

16 marca 2023 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępówuczniów w nauce i zachowaniu.

20 kwietnia 2023 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki klas I-VIII.

11 maja 2023 r. 

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów w nauce i zachowaniu.