Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz szkolny 2018/2019

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

23 – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

14 – 27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe.

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego.

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

17 czerwca 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne za zgodą Organu Prowadzącego po odpracowaniu w soboty

2 listopada 2018 r.

Po odpracowaniu 10 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

Po odpracowaniu 25 maja 2019 r.

(Święto Rodziny)