Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

12 lutego - 25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 14 maja 2024 r.

2. matematyka – 15 maja 2024 r.

3. język obcy – 16 maja 202 r.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2 listopada 2023r.

W  dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

 

3 listopada 2023r.

31 maja 2024r.

14 czerwca 2024r.

17 czerwca 2024r.

 

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji 

w roku szkolnym 2023/2024

 

I półrocze

14 września 2023r.          Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów  
16 listopada 2023r.  Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów
14 grudnia 2023r.  Konsultacje
8 lutego 2024r. Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów

 

II półrocze

 

14 marca 2024r.          Konsultacje                                                    
18 kwietnia 2024r.  Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów
16 maja 2024r. Konsultacje

 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

 

Do 22 grudnia 2023r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących im śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach z zachowania.

Do 30 stycznia 2024r.

Ustalenie i wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika elektronicznego.

1 lutego 2024r.

Klasyfikacja

Do 13 maja 2024r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących im niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach z zachowania.

Do 3 czerwca 2024r.

Poinformowanie uczniów klas IV-VIII i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez dziennik Librus.

Do 11 czerwca 2024r.

Ustalenie i wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika elektronicznego.

13 czerwca 2024r.

Klasyfikacja roczna.