Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Nazwa zajęć rozwijających zainteresowania

 

Dzień i  godzina realizacji zajęć

 

Osoba prowadząca

 

Koło muzyczno - taneczne

 

piątek 8.00-8.45

 

Anna Kaszyca

 

Zajęcia przyrodnicze

 

poniedziałek 11.25 - 12.10

Magdalena Domasik

 

Koło polonistyczne KALIGRAFIA

 

wtorek 8:00-8:45

 

Agnieszka Mikunda

 

Chcę być jak artysta

 

środa 11.25- 12.10

 

E.Stachura 

 

Przyjaciele przyrody

 

piątek 8.00-8.45

 

M.Tur

 

“Matematyczne podróże” - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów dla klas 4-7

wtorek 13.15-14.00

 

R. Rodak

 

Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania kl. III Easy English

poniedziałek  12.30 -13.15

 

E. Stachowiak

 

Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania  Cambridge for school.

 

Czwartek 7.00-7.45

 

E. Stachowiak

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Nazwa zajęć

Dzień i  godzina realizacji zajęć

Osoba prowadząca

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

poniedziałek 13.20 - 14.05

 

Anna Kaszyca

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

wtorek 12:30-13:15

wtorek 13:20-14:05

Agnieszka Mikunda

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

wtorek 13.20-14.05

 

Justyna Smolarek

 

Zajęcia wyrównawcze w klasie 3

piątek 8.00-8.45

 

E.Stachura

 

Terapia logopedyczna

 

poniedziałek 8.00 - 8.45 

E.Stachura

 

poniedziałek 11.25-12.10

czwartek 7.30 - 7.55

czwartek 11.25 - 12.10

piątek 11.25- 12.10

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego kl. VI-VII

 

Środa 7.00 -7.45 co dwa tygodnie

 

E. Stachowiak

 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego kl. IV-V

Środa 7.00 - 7.45

 

E. Stachowiak