Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE

Nazwa zajęć

Dla kogo?

Termin (sala)

Nauczyciel

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

Nazwa zajęć

Dla kogo?

Termin (sala)

Nauczyciel

       
       
       
       
       

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

Nazwa zajęć

Dla kogo?

Termin

Nauczyciel