Świetlica

Czas pracy świetlicy szkolnej

codziennie od 6.30 do 16.30

 

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

    opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków

    do nauki własnej i rekreacji.

 

2. Do zadań świetlicy należy:

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
  • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
  • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
  • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno;
  • zainteresowanie historią kulturową i tradycją regionu;
  • kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu;           
  • kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi,
  • podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020: mgr Monika Tur, mgr Monika Zejma, mgr Monika Nikiel-Mleczko, mgr Joanna Honik, mgr Jacek Rolewsk

 

Do pobrania:

 

 

GALERIA