Świetlica

Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.30

 

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

    opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków

    do nauki własnej i rekreacji.

 

2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno;
 • zainteresowanie historią kulturową i tradycją regionu;
 • kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu;           
 • kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi;
 • podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.
   

3. Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024:

 • mgr Justyna Sroczyńska,
 • mgr Justyna Marek-Sitko,
 • mgr Joanna Kumala.

 

 

 

GALERIA