SP Włosienica

 

 

Nasza szkoła jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową. Obejmuje obwód Włosienicy, Stawów Monowskich oraz Dworów Drugich. Obecnie do szkoły uczęszcza 152 uczniów, pracuje 25 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy jest mgr Cecylia Stokłosa.  Placówka posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, świetlicę, bibliotekę, stołówkę oraz salę gimnastyczną.