O szkole

            Nasza szkoła jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową. Obejmuje obwód Włosienicy i Stawów Monowskich. Obecnie, w roku szkolnym 2023/2024, do szkoły uczęszcza 150 uczniów, pracuje 23 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy jest mgr Cecylia Stokłosa. Funkcję społecznego zastępcy dyrektora sprawuje mgr Beata Kuczkowska. Placówka posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, świetlicę, bibliotekę, stołówkę oraz salę gimnastyczną.

 

Klasa Liczba uczniów Wychowawca
Ia 12 mgr Magdalena Domasik
Ib 14 mgr Monika Tur
II 24 mgr Anna Kaszyca
III 16 mgr Ewelina Stachura
IV 19 mgr Beata Kuczkowska
V 22 mgr Agnieszka Mikunda
VI 23 mgr Magdalena Gałuszka
VII 20 mgr Renata Rodak