O szkole

            Nasza szkoła jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową. Obejmuje obwód Włosienicy, Stawów Monowskich oraz Dworów Drugich. Obecnie, w roku szkolnym 2022/2023, do szkoły uczęszcza 161 uczniów, pracuje 24 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy jest mgr Cecylia Stokłosa. Funkcję społecznego zastępcy dyrektora sprawuje mgr Beata Kuczkowska. Placówka posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, świetlicę, bibliotekę, stołówkę oraz salę gimnastyczną.

 

Klasa Liczba uczniów Wychowawca
I 24 mgr Anna Kaszyca
II 16 mgr Ewelina Stachura
III  20 mgr Monika Tur
IV 23 mgr Agnieszka Mikunda
V 22 mgr Magdalena Gałuszka
VI 20 mgr Renata Rodak
VIII a 20 mgr Joanna Krzemień
VIII b 15 mgr Beata Kuczkowska