Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Jak co roku obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zapraszam uczniów do biblioteki oraz do wzięcia udziału w konkursach.

Klasy I-IV
zapraszam do wzięcia udziału w konkursie

 „Wyobraź sobie, że...reklamujesz książkę”

Konkurs polega na przygotowaniu
reklamy książki w formie:

a) literackiej (np. wiersz, opis itp.)

lub
b) graficznej (np. ilutracja, plakat itp.)

Prace oddajemy do biblioteki szkolnej

w terminie do 19 października.

 

Dla klas VI-VIII
proponuję grę biblioteczną

 „Na tropie książek”

Szczegóły w piątek 2 października na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej w zakładce Biblioteka.

 

Dodatkowo w październiku nagrodzimy czytelnika miesiąca oraz najlepiej czytającą klasę.

Tu znajdziecie propozycje książek do wypożyczenia

https://spwlosienica.gminaoswiecim.pl/pl/3331/0/warto-przeczytac.html