„By powstał dom trzeba wiele troski – nie pozwól mu się rozsypać”

Nasza szkoła przyłączyła się do kampanii społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampanią społeczną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „By powstał dom trzeba wiele troski – nie pozwól mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Poniżej znajdują się krótkie filmy z kampanii. Zapraszamy do oglądania.

 

Uczniowie i rodzice klas I-III:

 

Uczniowie i rodzice klas IV-VIII:

 

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

(33) 842 23 29

e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

Wsparcie prawne, psychologiczne, pedagogiczne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

(33) 476 01 03;

510 374 573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

Pomoc w godzinach od 7:00-22:00 w dni robocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu

(33) 846 64 27;

846 64 37  

e-mail:

gops@gops.gminaoswiecim.pl

Pracownicy socjalni ds. przemocy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

każdy pierwszy wtorek miesiąca od 7:00 – 17:00

KraFOS Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Babice, ul. Zakładowa 1

504 704 256

 

Pomoc pod numerem telefonu w poniedziałki i piątki od 16:00-20:00.

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

800 120 002

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

całodobowo