Zapisy dzieci do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2014 roku. W dniach 22.02.2021 r. – 12.03.2021 r. odbywają się zapisy dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. W dniach 25.02.2021 r. - 26.03.2021 r. odbywać się będzie rekrutacja do kl. I dzieci spoza obwodu.

Do zapisu należy przynieść do wglądu: dowód osobisty rodziców oraz PESEL i akt urodzenia dziecka.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.spwlosienica.gminaoswiecim.pl w zakładce Zapisy/rekrutacja do szkoły 2021/2022.