Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na wniosek Samorządu Uczniowskiego oraz na podstawie pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalone zostały nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych za dni niezrealizowane z powodu zmiany organizacji roku szkolnego:

1. Bez zmian pozostaje dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony w terminie: 21.06.

2. Nowe terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1) 01.06
2) 04.06
3) 22.06
4) 23.06

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Świetlica pracuje w godz. 6.30-15.30.

W dniu 4.06. /piątek/ w szkole nie ma obiadów. Jeżeli w pozostałe dni wolne dzieci zapisane na obiady nie będą uczęszczać na zajęcia opiekuńcze, prosimy Rodziców o zgłoszenie rezygnacji z obiadów.