"Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej"

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej".

Program na na celu:

- rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży,

- wzmacniać ich naturalne zdolności radzenia sobie z trudnościami,

- kształtować pozytywne nastawienie do świata,

- uczyć optymizmu, radości życia, życzliwości i współpracy.

Podstawowym założeniem programu, jest przekonanie, że warunkiem sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna. Można ją rozwijać, sięgając do wartości stanowiących podstawę naszej kultury i cywilizacji.

W październiku klasa 4 i 5 rozpoczęły zajęcia w ramach programu. Uczniowie zdecydowali jakie zasady są dla nich ważne podczas zajęć oraz wskazali wspólne dla grupy wartości. Poznali także różnicę pomiędzy apteczką pierwszej pomocy przedmedycznej i apteczką pierwszej pomocy emocjonalnej, która jest potrzebna by poradzić sobie z przykrymi emocjami, odzyskać dobry humor, nadzieję i odporność.

GALERIA