INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW KANDYDATÓW DO KLASY I

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW KANDYDATÓW DO KLASY I ROK SZKOLNY 2022/2023 Przed rozpoczęciem nauki w szkole w klasie I rodzice/ opiekunowie zobowiązani są dostarczyć: ( tzw. BILANS 6-latka) zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia umożliwiające podjęcie nauki w szkole wydane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Bilans określa poziom rozwoju i zdrowia dziecka z punktu widzenia jego zdrowotnej gotowości szkolnej wraz z określeniem grupy do zajęć wychowania fizycznego. Badania bilansowe wykonują Poradnie Dziecięce , do której dziecko ma złożoną deklarację. Termin badania lekarskiego proszę ustalić telefonicznie lub osobiście z Poradnią . Kartę bilansową lub xsero z wpisu w książeczce zdrowia dziecka ( w kopercie ) należy dostarczyć wraz z dokumentami do sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podstawa prawna : Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Art. 137ust.1.oraz Art.150 ust.2 pkt.4lit.h oraz ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r.o opiece zdrowotnej nad uczniami Art.30 ust.3 i 4.

Tagi