Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej

We wtorek 20 grudnia uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych bajkom, baśniom i bajeczkom. Musieli wykazać się wiedzą biorąc udział w konkursie z nagrodami oraz rozwiązując zagadki układające się w kod wejścia do biblioteki.

W bibliotece poznali panujące tam zasady związane z zachowaniem, wypożyczaniem i szanowaniem książek. Każdy uczeń mógł wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Otrzymał również na własność książkę  w ramach kampanii Instytutu Książki pt. „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jest to ogólnopolski projekt w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Uczniowie otrzymali zestaw: „Pierwsze abecadło”, „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz „Kreatywny alfabet”. Motywem przewodnim książki „Pierwsze abecadło”, do której ilustracje stworzyła Iwona Chmielewska są kolejne litery alfabetu, które pomagają dzieciom w nauce ich rozpoznawania, a następnie składania w wyrazy i całe zdania.

 

GALERIA