Warsztaty dla klasy VI i VII

W piątek 12 kwietnia uczniowie klas VI i VII mieli okazję uczestniczyć w warsztatach. Realizowane tematy dotyczyły metod efektywnego uczenia się oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych. Poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami, skupiały się one na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie rozmawiali na poruszane tematy, dzieląc się swoimi opiniami. Podejmowane ćwiczenia w trakcie warsztatów zmuszały do kreatywności, wyciągania wniosków oraz współpracy w grupie.

GALERIA