Bezpłatna pomoc psychologiczna

Od kilku tygodni otacza nas rzeczywistość na którą nikt nie był przygotowany. Codzienne informacje związane z koronawirusem są przytłaczające. Przedłużające się funkcjonowanie w niepewności, strachu i wyczekiwaniu osłabia system odpornościowy i nerwowy. W czasach pandemii koronawirusa dużo różnych ośrodków uruchomiło bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób, które potrzebują wsparcia emocjonalnego w związku z COVID – 19. Zapraszam do zapoznania się z możliwościami uzyskania wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej   w Oświęcimiu

Wsparcie interwenta kryzysowego, pomoc psychologiczna

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00

tel. (33) 476 01 03

+48 510 374 573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   w Oświęcimiu

Porady, konsultacje, wsparcie

telefonicznie - 33 843 11 62, 505387488 w godzinach 8.00 - 15.00

email: info@poradnia-oswiecim.pl, sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl

 

Wsparcie dla Rodziców w obecnej sytuacji

tel.: 800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty.

 

Całodobowa i bezpłatna infolinia wsparcia psychologicznego Wojsk Obrony Terytorialnej dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa

tel.: 800 100 102

Pomoc jest dostępna również w formie wideo czatu przez Skype pod nazwą „Wsparcie psychologiczne WOT” (bezpłatna rozmowa z psychologiem).

 

Telefon zaufania dla Seniora

tel.: (22) 635 09 54

Bezpłatne wsparcie psychologiczne od poniedziałku – piątku, godz. 17-20.

 

Psychologowie dla społeczeństwa

To inicjatywa psychologów i psychoterapeutów, którzy oferują bezpłatną pomoc osobom narażonym na negatywne skutki psychologiczne epidemii koronawirusa w Polsce. Wsparcie jest skierowane w szczególności do personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z koronawirusem, osób objętych kwarantanną, osób, które straciły źródło dochodu, a także osób w kryzysie psychicznym, którym odmówiono przyjęcia na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego ze względu na pandemię. W ramach inicjatywy można skorzystać z 3 bezpłatnych konsultacji on-line.

Lista specjalistów udzielających wsparcia pod adresem:

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt

 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

tel.: 800-70-2222

Całodobowa, bezpłatna pomoc psychologów Fundacji Itaka.

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami (psychiatra, prawnik, pracownik socjalny) poprzez telefon, czat, mail w wyznaczonych godzinach.

Więcej informacji na stronie:

https://liniawsparcia.pl/

 

Pomoc dla Osób doświadczających przemocy w rodzinie

Plan awaryjny: Jak szukać pomocy w trakcie epidemii à informacje na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Aplikacja mobilna „Twój parasol” umożliwiająca zgłaszanie aktów przemocy w rodzinie, informacje pod adresem:

https://twojparasol.com/?fbclid=IwAR3tpuIinjVoLlQmNQDTDM1wNK7iaycxGBVDd8WHZOhsvVdYtv4zJUK150Q

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel.: 116 111

Całodobowy i bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.