Rekrutacja do szkoły

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy spoza obwodu na rok szkolny 2023/2024.