Plan lekcji

Plan lekcji dostępny w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY -> PLAN LEKCJI.