Wyróżnieni uczniowie

Wyróżnieni w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 4a

Balon Paulina - średnia ocen: 4,82 zachowanie bardzo dobre,

Cichy Klaudia - średnia ocen: 5,09 zachowanie bardzo dobre,

Stachura Monika - średnia ocen: 5,18 zachowanie wzorowe,

Żmuda Mateusz - średnia ocen: 4,91 zachowanie wzorowe,

Klasa 4b

Adamczyk Weronika - średnia ocen: 5,09 zachowanie wzorowe,

Kwadrans Matylda - średnia ocen: 5,55  zachowanie wzorowe,

Wacławek Alan - średnia ocen:  5,09 zachowanie wzorowe,

Klasa 5a

Karpeta Łukasz - średnia ocen: 4,83 zachowanie wzorowe,

Kwadrans Milena - średnia ocen: 5,00 zachowanie wzorowe,

Makuch Michał - średnia ocen: 5,00 zachowanie wzorowe,

Nowak Szymon - średnia ocen: 4,83 zachowanie wzorowe,

Stachura Maciej - śrenia ocen: 5,50 zachowanie wzorowe,

Stachura Tymoteusz  - średnia ocen: 4,92 zachowanie bardzo dobre,

Witek Karol  - średnia ocen: 4,85 zachowanie bardzo dobre,

Klasa 5b

Filip Wojciech - średnia ocen: 5,08 zachowanie wzorowe,

Gworek Magdalena - średnia ocen: 5,00 zachowanie wzorowe,

Węgrzyn Anna - średnia ocen: 4,83 zachowanie wzorowe,

Wojnowski Wiktoria - średnia ocen: 5,25 zachowanie wzorowe,

Klasa 6

Borowczyk Nikola - średnia ocen: 5,45 zachowanie wzorowe,

Ferenc Elżbieta - średnia ocen:  5,45  zachowanie wzorowe,

Kowalski Miłosz - średnia ocen: 4,91zachowanie  bardzo dobre,

Klimczyk Jakub - średnia ocen: 5,55 zachowanie wzorowe,

Obstarczyk Mikołaj - średnia ocen: 5,36 zachowanie wzorowe,

Puskarczyk Wiktor - średnia ocen: 4,91 zachowanie bardzo dobre,

Sroka Paweł - średnia ocen: 5,36 zachowanie wzorowe,

Klasa 7

Balon Amelia  - średnia ocen: 5,21 zachowanie wzorowe,

Bielak Katarzyna - średnia ocen: 4,93 zachowanie wzorowe,

Gliszczyńska Julita - średnia ocen: 5,21 zachowanie bardzo dobre,

Grubka Martyna - średnia ocen: 4,93 zachowanie bardzo dobre,

Juraszek Zuzanna - średnia ocen: 4,86 zachowanie wzorowe,

Żmuda Jakub - średnia ocen: 4,86 zachowanie wzorowe.


Wyróżnieni w roku szkolnym 2017/2018

Klasa 4a

Karpeta Łukasz – średnia ocen: 4,91 zachowanie wzorowe,

Kwadrans Milena – średnia ocen: 5,09 zachowanie wzorowe,

Makuch Michał Łukasz – średnia ocen: 5,00 zachowanie wzorowe,

Stachura Maciej – średnia ocen: 5,18 zachowanie wzorowe,

Witek Karol – średnia ocen: 4,91 zachowanie bardzo dobre,

Klasa 4 b   

Filip Wojciech – średnia ocen: 5,00 zachowanie bardzo dobre,

Gworek Magdalena – średnia ocen: 4,82 zachowanie wzorowe,

Wojnowski Wiktoria – średnia ocen: 5,18 zachowanie wzorowe,

Klasa 5

Nikola Borowczyk – średnia ocen: 5,36 zachowanie wzorowe,

Elżbieta Ferenc – średnia ocen: 5,45 zachowanie wzorowe,

Jakub Klimczyk – średnia ocen: 5,55 zachowanie wzorowe,

Miłosz Kowalski – średnia ocen: 4,82 zachowanie bardzo dobre,

Mikołaj Obstarczyk – średnia ocen: 5,55 zachowanie wzorowe,

Wiktor Puskarczyk – średnia ocen: 4,82 zachowanie bardzo dobre,

Paweł Sroka – średnia ocen: 5,18 zachowanie wzorowe,

Klasa 6

Amelia Balon – średnia ocen: 5,36 zachowanie: wzorowe,

Julita Gliszczyńska – średnia ocen: 5,55 zachowanie: wzorowe,

Martyna Grubka – średnia ocen: 5,18 zachowanie: wzorowe,

Zuzanna Juraszek – średnia ocen: 5,18 zachowanie: wzorowe,

Anna Wierzbicka – średnia ocen: 4,91 zachowanie: wzorowe,

Jakub Żmuda – średnia ocen: 5,00 zachowanie: wzorowe.

 

stypendium za wyniki w nauce:

  • Ferenc Elżbieta średnia 5,45, zachowanie wzorowe,
  • Klimczyk Jakub średnia 5,55, zachowanie  wzorowe,
  • Obstarczyk Mikołaj średnia 5,45, zachowanie wzorowe,
  • Julita Gliszczyńska 5,55; zachowanie wzorowe,

stypendia za osiągnięcia sportowe:

  • Ferenc Elżbieta średnia 5,45, zachowanie wzorowe

 

Wyróżnieni w roku szkolnym 2016/2017

Klasa 4

Nikola Borowczyk – średnia ocen: 5,45 zachowanie wzorowe,

Elżbieta Ferenc – średnia ocen: 5,09 zachowanie wzorowe,

Jakub Klimczyk – średnia ocen: 5,36 zachowanie wzorowe,

Miłosz Kowalski – średnia ocen: 4,90 zachowanie bardzo dobre,

Mikołaj Obstarczyk – średnia ocen: 5,18 zachowanie wzorowe,

Wiktor Puskarczyk – średnia ocen: 4,81 zachowanie bardzo dobre,

Pawęł Sroka – średnia ocen: 5,19 zachowanie wzorowe,

Klasa 5

Amelia Balon – średnia ocen: 5,27 zachowanie wzorowe,

Julita Gliszczyńska – średnia ocen: 5,45 zachowanie wzorowe,

Martyna Grubka – średnia ocen: 5,00 zachowanie wzorowe,

Zuzanna Juraszek – średnia ocen: 5,09 zachowanie wzorowe,

Mateusz Kędzierski – średnia ocen: 5,09 zachowanie wzorowe,

Anna Wierzbicka – średnia ocen: 5,00 zachowanie wzorowe,

Jakub Żmuda – średnia ocen: 5,09 zachowanie wzorowe,

Klasa 6

Karolina Kożuch – średnia ocen: 5,18 zachowanie wzorowe,

Joanna Pokrzyk – średnia ocen: 5,45 zachowanie wzorowe,

Agata Stachura – średnia ocen: 5,36 zachowanie wzorowe,

Bianka Strumińska – średnia ocen: 5,36 zachowanie wzorowe,

Aleksandra Wałęga – średnia ocen: 4,9 zachowanie wzorowe,

Anna Bieniecka – średnia ocen: 4,09 zachowanie wzorowe,

Wiktoria Lewandowska – średnia ocen: 4,9 zachowanie wzorowe.